uudis-tippkeskuse-seminar-veeb-1600

TLÜ tippkeskuste teadusüritus „Teadlastelt ja Teadlastega“ 14. märtsil

14. märtsil 2019 toimus teadusüritus, kus TLÜ teadlased esitlesid oma silmapaistvaid saavutusi ning rääkisid oma eelseisvatest projektidest ja plaanidest.

Ürituse jooksul said osalejad teada, milliseid teemasid TLÜ haridusuuenduse tippkeskuse (HUT) suurprojekti CEITER raames uuritakse. Näiteks kuidas:
* robot lastel matemaatikat õppida aitab (robomatemaatika)
* õppetöös andurikomplekte (tark koolimaja) kasutada
* sensorite, robootikaseadmete ja mobiiliäppidega loodusaineid lõimida ja õppida (õuesõpe)
* digiõppevara muudab matemaatikatundi ning õpetaja-õpilase vahelisi rolle (digimatemaatika)

Lisaks tuli juttu mitmetest teistest HUTi põnevatest projektidest.