EDULAB koolides - uute meetodite rakendamine STEAM hariduses

Robomatemaatika

Robotitega toetatud matemaatikaõpe põhikoolis, mõju õpilaste motivatsioonile ja haaratusele

Digimatemaatika

Uuenduslikud tunnistsenaariumid keskkooli matemaatika digiõppevara rakendamiseks

Tark koolimaja

Värkvõrgu võimaluste kasutamine õppetöös selleks, et äratada õpilastes huvi tehnika ja tehnoloogia vastu

Mobiilne õuesõpe

Õuesõppe stsenaariumid loodusainete õppimiseks sensorite, robootikaseadmete ning mobiilirakendustele loodud terviklahenduste abil

GTL labor

GTL labor arendab ja uurib õppimist. Selle eesmärk on võimestada nii õppureid kui ka terveid kogukondi

Innovatsioonilabor

Innovatsioonilabor on koostöövorm uuenduslike õpetamismeetodite kooli toomiseks