edulab_logo_valge

EDULAB kevadkonverents 2020

Haridusuuenduse koosloome tehnoloogiarikkas keskkonnas

6.-7. mai 2020, Tallinna Ülikool

kõigile, kellele pakub huvi haridusuuendus tehnoologiarikkas keskkonnas, selle loomine ja rakendamine

Uudsed meetodid, mida saad oma praktikas rakendada

Arutame erinevate tehnoloogiaga toetatud õpetamispraktikate mõju üle õppijale ja õppeprotsessile. Õpime uue pilguga vaatama andmeid, mis igapäevaselt õppijate kohta õppeprotsessis kogunevad. Leiame võimalusi oma igapäevatöö täiustamiseks uudsete lähenemiste kaudu.

Kaks päeva haridusuuenduslikus keskkonnas

Kahe päeva jooksul jagame kogemusi sadade õpetajate ja tuhandete õppijatega ühiselt loodud õpetamispraktikatest. Tulevikutrende haridusuuenduses arutame koos valdkonna teadlaste, praktikute ja poliitikakujundajatega.

Töötoad parimatelt ekspertidelt ja praktikutelt

EDULAB kevadkonverentsil saad koos oma valdkonna ekspertide ja praktikutega uusi lähenemisi katsetada. Töötubasid viivad koostöiselt läbi tegevõpetajad, teadlased, õpetajahariduse eestvedajad, poliitikakujundajad, kes lisaks praktilistele tegevustele suunavad ka analüüsima töötoas toimunut.

Tallinna Ülikool (TLÜ) ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) ning Tartu Ülikooliga (TÜ) kutsuvad kõiki üldhariduskoolide ja lasteaedade õpetajaid ning kutse- ja kõrgkoolide õppejõude konverentsile: EDULAB kevadkonverents 2020: Haridusuuenduse koosloome tehnoloogiarikkas keskkonnas, mis toimub 06.-07. mail 2020 Tallinna Ülikoolis. Konverentsile eelneb 05. mail HTM-i eestvedamisel toimuv poliitikafoorum, mille fookuses on tehisintellekti roll ja mõju hariduses. 

robotmatemaatika-cover-lab_TAN1853

Tehnoloogia ja andmete kogumine ning kasutamine on saanud igapäevaelu osaks, avaldades seeläbi mõju ka haridusmaastikul toimuvale.  Küll aga ei ole alati selge, mis on pedagoogilised eesmärgid, miks tehnoloogia klassiruumi on viidud ning mille või kelle jaoks andmeid läbi erinevate õpitegevuste kogutakse. Ka Euroopa Komisjoni töörühm ET2020 rõhutab, et äärmiselt oluline on pöörata tähelepanu sellele, miks me tehnoloogiat kasutame, õppijate kohta andmeid kogume ning milliseid muutusi me sellest eeldame.

EDULAB kevadkonverents vaatab uudsetele õppimis- ja õpetamispraktikatele ning haridusasutuse arengule tehnoloogiarikkas keskkonnas läbi tõenduspõhisuse prisma. Erinevad esinejad, töötoad ja diskussioonid aitavad meil koos leida vastust küsimusele, milliseid võimalusi pakub tehnoloogia õppimisele ja õpetamisele ning millised on tänased vajadused, võimalused ning kitsaskohad erinevate protsesside jälgimiseks ning tagasiside saamiseks. Konverentsile on oodatud kõik õpetajad, õppejõud, üliõpilased, teadlased jt osapooled, kes protsesside paremaks mõtestamiseks on nendele küsimustele proovinud vastuseid leida.

Portrait of diligent schoolkids and their teacher talking at lesson
48792620561_5ed771cc66_k

TLÜ seni suurima, prof. Tobias Ley poolt juhitud rahvusvahelise haridusinnovatsiooni projekti CEITER raames on viimase nelja aasta jooksul koos koolide ja õpetajatega loodud uusi viise haridusuuenduste ja -uuringute elluviimiseks tehnoloogiarikkas keskkonnas. Konverentsil saab kuulda ja näha, kuidas projekti tegevuste raames uusi lähenemisi välja töötati ning millised on osaliste endi kogemused koosloomeprotsessis. 06. mail avatakse konverentsi raames ka  EDUSPACE õppimis- ja õpetamislabor, mis loodi projekti raames koostöös erinevate osapooltega ja mille võimalustega saab läbi praktiliste STEAM töötubade ka kohapeal tutvust teha. 

Konverentsi avakõne peab Keith Devlin Stanfordi Ülikoolist, rahvusvahelisi esinejaid on oodata veel teisigi. Lisaks viib HITSA läbi töötubasid õpetajatele ja õppejõududele digipädevuste, mängustamise, personaliseeritud õpiradade jms teemal. Ka Tartu Ülikooli õpianalüütika töörühm, TLÜ Haridustehnoloogia keskus ning TLÜ Haridusinnovatsioonikeskuse koolikultuuri meeskond tulevad välja oma töötubadega, et tutvustada uudseid lähenemisi nii klassiruumi innovatsiooni rakendamiseks kui ka kooliarenduse protsessi toetamiseks. Konverentsi lõpetab ühine tulevikku vaatav diskussioon teadlaste, praktikute ja poliitikakujundajate vahel. 

Keith_Devlin

Konverentsi puhul on tegemist hea lähtepunktiga uute õppimis- ja õpetamismeetodite edasiarendamiseks erinevate osapoolte koostöös. Näeme konverentsis võimalust iga-aastaseks kohtumispaigaks, kus õpetajad, õppejõud, teadlased ja teised osapooled jagavad kogemusi uuenduste loomisest ja rakendamisest. 

Registreerimise koos täpsema päevakavaga avame 02. märtsil. Kui soovid saada infot registreerimise avamise kohta e-posti teel, kirjuta oma meiliaadress siia. Kohtumiseni EDULAB kevadkonverentsil mai alguses 2020 Tallinnas! 

06. mai 2020

09.30 - 10.00 Registreerimine ja kohv
10.00 - 12.00 Avasõnad (TLU, HITSA) ja avaettekanne: K. Devlon
12.00 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.30 Õpetaja kui õpilase õppimise toetaja - K. Aus jt Õpetaja kui klassiruumi orkesteerija (ENG) - L.P. Prieto (TLU) jt EDUSPACE workshop - ENGLISH - Let’s Build Up Together the TOWER OF CREATIVITY & IMAGINATION! STEAM-ing Up Learning: Motivation by Innovation in Action Dr. Kristóf Fenyvesi Tartu Ülikooli töötuba, täpsustamisel Digipädevused ja personaliseeritud õpitee - K. Požogina (HITSA), P. Küngas (HITSA), L.H. Sillat (TLU)
14.30 - 15.00 Kohvipaus
15.00 - 16.30 Õpetaja kui õpilase õppimise toetaja - T. Väljataga (TLU) Õpetaja kui klassiruumi orkesteerija - praktiline töötuba - R. Kasepalu (TLU) EDUSPACE workshop ENGLISH- STEAM K12. Solving societal challenges with STEAM kits. In English. Tartu Ülikooli töötuba, täpsustamisel Mängustamine ja mängustatud õpe - Marit Dremaljuga-Telk (HITSA) & M. Sillaots (TLU)
16.30 - 17.30 EDUSPACE õppimis- ja õpetamislabori avamine
19.00 - 23.00 Õhtusöök, üllatused

07. mai 2020

09.00 - 10.00 Ettekanne: Info täpsustub
10.00 - 10.30 Kohvipaus
10.30 - 12.00 Haridustoodete koosloome koolide ja ettevõtete koostöös - A. Hiio (HITSA), I. Kõue (StartUp Estonia) Õpetaja kui disainer (ENG) - M.J. Rodríguez-Triana (TLU) Haridustehnoloogid - õppiva ühiskonna varjatud närvivõrgustik: 10 aastat Haridustehnoloogia MA õppekava TLUs - K. Pata (TLU) & K. Tammets (TLU) Hariduse tehnoloogiakompassi tegevustel põhinev networking activity (eTwinning) - L. Vetik (HITSA) & I. Maadvere (GAG) Õpperobotite lõimimine lasteaia päevategevustesse. Lasteaia innovatsioonilaboris osalevate õpetajate lõputööde esitlused - õpetajad & J. Leoste & M.Tuul (TLU)
12.00 - 13.00 Lõuna
13.30 - 14.30 Digitoega kodanikuteadus koole ja ühiskonda siduva praktikana - K. Pata (TLU) & K. Kori (TLU) Õpetaja kui uurija - M. Saar (TLU) Tartu Ülikooli töötuba, täpsustamisel Gümnaasiumi informaatika valikkursused ja digilahenduse arendusprojekt - K. Salum (HITSA) Tõenduspõhine kooliarendus (HIK)
14.30 - 15.30 Paneeldiskussioon: What does the future bring us? Education in the Age of AI, Robots and Smart Data (ENG)
15.30 - 16.00 Lõpetamine