Mobiilne õuesõpe

mobiilne_ouesope-cover

Eesmärk on töötada koolide ja ülikooli koostöös välja erinevaid õppeaineid lõimivad õuesõppe stsenaariumid, kus loodusainete õppimiseks kasutatakse sensoreist, robootikaseadmeist ja mobiiliäppidest koosnevat terviklahendust.

Õuekeskkonnas eluliste probleemide lahendamine toetab aine paremat mõistmist ning tervikpildi kujunemist, tõstes samal ajal ka õpimotivatsiooni.

Lisaks stsenaariumite väljatöötamisele katsetatakse neid ka reaalses kontekstis koos õpilastega, et koguda tõenduspõhine hinnang õpistsenaariumite sobivuse kohta.

Rahumäe põhikooli 8 . klassi õpilane hindab oma kogemust: “Kõik oli väga ideaalne ning ma tahaksin kindlasti veel sellistest tegevustest osa võtta!“

Videod

Artiklid

Kuidas õpetaja aega kokku hoida?, Õpetajate Leht, 08.02.2019