Tööriistakast

EDULABi tööriistakast võimaldab muutunud õppimis- ja õpetamistavasid uurida viisil, milleks varem puudus nii võimalus kui ka vajadus. Uute õppimis- ja õpetamistavade loomiseks, haldamiseks ja vaatlemiseks on tööriistakastis järgmised vahendid:

  • õpetaja läbiviidava uuringu (klassiruumis) toetamine;
  • digitaalsete õpimaterjalide loomine ja jagamine;
  • uudsete õpistsenaariumite dokumenteerimine ja analüüsimine;
  • digitaalsete süsteemilogide kogumine: õpikeskkonnad, õuesõppe tehnoloogiad jne;
  • õpilaste üld- ja ainepädevuste testimine.

Õpianalüütika tööriistakasti vahenditega saab andmeid koguda traditsioonilisel viisil, näiteks lühiküsitlusi või tunnivaatlust kasutades, aga ka õpetaja töömahtu vähendavalt, automaatselt.

Digitaalseid õpi- ning kasutusandmeid koguvad kesksesse andmetaristusse digitaalsed lahendused, näiteks õuesõppe lahendus „Rada“, aga ka õpetajate loodud digiõppematerjalid digikeskkonnas “eKoolikott”.

Neid andmeid kasutavad EDULABi meeskonnad õpivahendite ja -materjalide ning õppeprotsesside jälgimiseks, seda isegi siis, kui eraldi uurimissekkumisi ei tehta. Eriti oluliseks muutuvad sellised võimalused EDULABi jätkusuutlikkuse etapis, kus uurijapoolne kontroll haridusuuenduse rakendamise kohta väheneb järsult.

Digipeegel

Digipeegel on enesehindamise raamistik koos kaasneva veebipõhise tööriistaga, mis on disainitud aitamaks koolidel hinnata enda digitaalset küpsust organisatsiooni tasandil.

Observata

Observata on väljatöötamisel olev õppetundide vaatlusriist, mis toodab õpianalüütikale vastavaid andmeid koos konkreetse konteksti ja õppestsenaariumitega. See on suunatud sündmuste ja tegevuste jälgimiseks tundide läbiviimisel.

Prolearning

Prolearning on lihtne õpilaste tagasiside ja õpetaja vaatluse ja refleksiooni tööriist.

Avastusrada

Avastusrada on brauseripõhine rakendus, mis aitab sul luua interaktiivseid õuemarsruute, kus mängijad saavad käia mööda tähistatud interaktiivseid radu, vastata küsimustele, saada informatsiooni, teha harjutusi ja õppida ümbrust.

LePlanner

LePlanner on õpistsenaariumide loomise ja jagamise tööriist, millele peatselt lisandub õppetundide vaatluse tööriist.

SmartZoos

SmartZoos on asukohapõhine mäng, mis aitab osalejatel mängustsenaariume luua ja mängida.

SpeakUp

SpeakUp on avatud jututuba anonüümsete küsimuste ja kommentaaride jaoks, kus pole kasutajat vaja.

Graasp

Graasp on teadmushaldussüsteem, mida kasutatakse sageli hariduskontekstides.

EduLog

EduLog on lihtne telefonirakendus klassiruumis toimuva jälgimiseks, mida õpetajad saavad kasutada õpetamis- ja õppimistegevuse järjekorra ja pikkuse kohta andmete kogumiseks.

Multimodal Tracker

Multimodal Tracker on lihtne Androidi rakendus, mis kogub mitmeid andmevooge ruumis (nt klassiruumis) toimuva kohta, kasutades nutitelefonide või tahvelarvutite sisse-ehitatud andureid.

Videod

Artiklid

Kaks lihtsat tööriista oma töö jälgimiseks, Õpetajate Leht, 11.01.2019

Tutvu uurimistööga, mil EDULAB mudel põhineb

Ceiter.tlu.ee