Tööriistakast

EDULABi tööriistakast võimaldab muutunud õppimis- ja õpetamistavasid uurida viisil, milleks varem puudus nii võimalus kui ka vajadus. Uute õppimis- ja õpetamistavade loomiseks, haldamiseks ja vaatlemiseks on tööriistakastis järgmised vahendid:

  • õpetaja läbiviidava uuringu (klassiruumis) toetamine;
  • digitaalsete õpimaterjalide loomine ja jagamine;
  • uudsete õpistsenaariumite dokumenteerimine ja analüüsimine;
  • digitaalsete süsteemilogide kogumine: õpikeskkonnad, õuesõppe tehnoloogiad jne;
  • õpilaste üld- ja ainepädevuste testimine.

Õpianalüütika tööriistakasti vahenditega saab andmeid koguda traditsioonilisel viisil, näiteks lühiküsitlusi või tunnivaatlust kasutades, aga ka õpetaja töömahtu vähendavalt, automaatselt.

Digitaalseid õpi- ning kasutusandmeid koguvad kesksesse andmetaristusse digitaalsed lahendused, näiteks õuesõppe lahendus „Rada“, aga ka õpetajate loodud digiõppematerjalid digikeskkonnas “eKoolikott”.

Neid andmeid kasutavad EDULABi meeskonnad õpivahendite ja -materjalide ning õppeprotsesside jälgimiseks, seda isegi siis, kui eraldi uurimissekkumisi ei tehta. Eriti oluliseks muutuvad sellised võimalused EDULABi jätkusuutlikkuse etapis, kus uurijapoolne kontroll haridusuuenduse rakendamise kohta väheneb järsult.

Videod

Artiklid

Kaks lihtsat tööriista oma töö jälgimiseks, Õpetajate Leht, 11.01.2019

Tutvu uurimistööga, mil EDULAB mudel põhineb

Ceiter.tlu.ee