Innovatsioonilabor

innolabor-lehel-pilt

Haridusuuenduste juurutamine on pikaajaline protsess, mille vältel vajavad õpetajad tuge, et kujundada oma väärtuslikele kogemustele ja teadmistele lisaks uusi õppepraktikaid ning neid kinnistada.

Innovatsioonilabor on Tallinna Ülikooli ja koolide koostöövorm, kus õpetajad ja teadlased loovad üheskoos arusaama ning oskused uuenduslike õpetamismeetodite kooli viimiseks.

Aastase programmi käigus saadakse lisateadmisi haridustehnoloogiast ja -psühholoogiast, disainitakse uuenduste tunnis rakendamiseks vajalikke õpidisaine ning tunnimaterjale ja uuritakse õpetamispraktikat. Samuti jagatakse uuenduslike tundide läbiviimisest saadud kogemusi kolleegidega.

Koostööna sündinud parimad materjalid ja praktikad leiavad oma koha eKoolikotis, kus neid saavad kasutada kõik Eesti õpetajad. Innovatsioonilaborit eristab tavalisest täiendkoolitusest see, et just õpetaja rakendab saadud teadmisi ja uurib nende kohest mõju. Näiteks võib sensoreid kasutada sooviv bioloogiaõpetaja kaasata informaatikust ja keemiaõpetajast kolleege ning tulla ülikooli endale õppetööks vajalikke materjale looma.

Vajaminevad oskused ja õppematerjalid anname õpetajatele üle kord kuus toimuvate kontaktpäevade käigus. Klassiruumis toimuva uue õpipraktika hindamiseks on abiks ülikooli ekspertidelt saadud teadmised ja vahendid.

Niimoodi samm-sammult uusi teadmisi organisatsiooni tuues saamegi ehitada tulevikukooli, kus õpilased ja õpetajad arenevad koos ning kasutavad tehnoloogiaga rikastatud õppimise eeliseid.

Küsi Innovatsioonilabori koolituste kohta https://www.tlu.ee/hti/haridusinnovatsiooni-keskus/koolidele-ja-lasteaedadele