Tark koolimaja

targa-koolimaja-edulab-cover

Eesmärk on Eesti üldhariduskoole andurikomplektide kasutuselevõtmisel toetada, et muuta koolimaja “targaks“. Õppeprotsessis andurkomplektide kasutamine aitab äratada õpilaste huvi nii tehnika ja tehnoloogia kui nendega seotud teadmiste ja eluliste probleemide lahendamise vastu. See võimaldab muuta loodus- ja täppisteaduste, samuti tehnoloogiaõppe innovaatiliseks ja elulähedaseks. Õpetajad suunavad õppijaid leidma praktiliste tegevuste abil lahendusi elulistele probleemidele ning looma interaktiivset tunnimaterjali.

Valga Gümnaasiumi abituriendi sõnul tõstab õppijate usaldamine ja uurimusliku õppega kaasnev vastutus õpimotivatsiooni: “Kui koolipäevas on vähemalt üks uurimusliku õppe meetodeid kasutav õppeaine, on see rõõmsal meelel kooli minemiseks piisav motivaator. See paneb päeva särama!“

 

Tutvuge õppematerjaliga

 

Video