CEITER_team_pic
Tobias

Liitu EDULAB mudelit kasutavate koolide ja lasteaedade võrgustikuga.

Prof. Tobias Ley
E-post: tley [at] tlu.ee

Tallinna Ülikool
Narva mnt 25, 10120 Tallinn
+372 640 9101
E-post: tlu [at] tlu.ee

Tere!

Teadlasena olen juba rohkem kui kümme aastat püüdnud leida lahendust probleemile, kuidas kiirendada haridusuuenduste jõudmist koolidesse ning muuta see protsess jätkusuutlikuks. Kuigi globaalselt on leitud efektiivseid õppemeetodeid palju, jõuavad koolidesse neist paraku vähesed, sest enamasti puudub süsteemne rakendamine.

Kogu maailmas läbi viidud uuringud viitavad, et kuigi õpetajad on kursis tehnoloogiaga rikastatud kaasaegsete õpimeetoditega ja suhtuvad nende rakendamisse enamasti pooldavalt, ei olda altid neid kasutusse võtma. Põhjus on lihtne: uuenduse omaksvõtmine on efektiivne ainult siis, kui see on loodud koos kolleegidega, läbiproovitud ning teistele jagatud. Siinkohal on abiks ülikooli poolt pakutud tõenduspõhised teoreetilised teadmised ja planeerimine koostöös teadlastega, kuidas uuendusi rakendada järk-järgult ja tulemuslikult.

Tallinna Ülikoolis loodi 2015. a suvel uurimisrühm CEITER (Cross-Border Educational Innovation Through Technology-Enhanced Research), mille liikmeteks on nii Eesti kui ka rahvusvahelise taustaga teadlased. Euroopa Liit usub, et Eesti on üks parimaid kohti, kus kujundada tõhusaid õpikeskkondi ja teaduspõhist õpikultuuri ning Eesti teadlased suudavad koostöös teiste maade kolleegidega välja pakkuda efektiivseid nii digiõppe kui teisi õpimudeleid ning muid positiivseid näiteid haridusuuenduste koolidesse toomisest, mida on võimalik seejärel kasutada paljudes Euroopa koolides.

EDULABi mudel koos seda toetava digitaalse tööriistakastiga on CEITER-i väga oluline töösuund, mida hakati välja töötama 2015. aastal. Esimesed EDULABi mudelit kasutavad haridusprojektid käivitati juba 2017. aasta lõpus.

Loodan, et leiad edulabs.ee veebilehelt ideid ja inspiratsiooni, mis aitavad sinulgi luua haridusuuendusi ja neile tuult tiibadesse anda.

Tobias Ley