Digimatemaatika

digimatemaatika-edulab-cover

Selle EDULABi puhul on tegemist TLÜ ja HTMi ühisprojekti järeltegevusega, mille käigus töötatakse koos õpetajatega välja uuenduslikke tunnistsenaariumeid, et toetada keskhariduses digiõppevara rakendamist ja õppimise muutumist õppijakesksemaks.

Tunnistsenaariumite rakendamine muudab õpilaste ja õpetajate vahelisi rolle, toetab koosõppimist ning on õpilaste jaoks kaasav ning tähenduslik.

Matemaatika didaktika õppejõu Jüri Kurvitsa sõnul võimaldavad digitaalseid õppematerjale integreerivad uudsed õpistsenaariumid muuta matemaatikatunni, kus õpetaja räägib, tunniks, kus õpilased tegutsevad.

 

Tutvuge õppematerjaliga