Artiklid/Videod

Robomatemaatika

Õpperobot matemaatikatunnis
http://www.miks.ee/opetajale/uudised/opperobot-matemaatikatunnis

Robot teeb matemaatikatunni põnevaks
http://opleht.ee/2018/10/robot-teeb-matemaatikatunni-ponevaks/

Robotõpe toob matemaatikatundi uusi sõnu
https://novaator.err.ee/904044/robotope-toob-matemaatikatundi-uusi-sonu (video)

Näidistunnikavad 3. ja 6. klassile LEGO EV3, LEGO WeDo 2.0, Edison
https://e-koolikott.ee/portfolio?id=22428

Mängulise matemaatika huviringi õppekava 4.-6. klassile LEGO EV3 robotiga
https://e-koolikott.ee/portfolio?id=18931

Robomatemaatika õpetajate innovatsioonilabor
http://opleht.ee/2019/02/muutunud-opikasitus-4-opetajate-innovatsioonilabor/

Üle 100 Eesti kooli katsetab digiõpet
http://opleht.ee/2018/11/ule-saja-eesti-kooli-katsetab-digiopet/

 

Digimatemaatika

Õppematerjalid https://e-koolikott.ee/portfolio?name=Digioppevaramu_matemaatika_mat&id=20179

 

Mobiilne õuesõpe

Kuidas õpetaja aega kokku hoida
http://opleht.ee/2019/02/muutunud-opikasitus-5-kuidas-opetaja-aega-kokku-hoida/

 

Tark koolimaja

Innovatoorium - Tark koolimaja värkvõrgu abil
https://sites.google.com/u/0/s/1eut2LFUXnV7DWqDjX8m6zbnRagkN75ia/p/18QeLZpdXoUFNTdasTgo8g43iItu_GiKP/preview?authuser=0

 

Innovatsioonilabor

https://www.tlu.ee/hti/meediavarav/blogid/opetaja-innovatsioonilabor-opetaja-kui-detektiiv

http://opleht.ee/2019/02/muutunud-opikasitus-4-opetajate-innovatsioonilabor/

https://www.tlu.ee/hti/meediavarav/blogid/opetaja-innovatsioonilaboris-katsetatakse-varkvorgu-voimalusi-oppeprotsessis

 

EDULAB mudel

Õpetaja ülesanne on õpilasi suunata

https://www.postimees.ee/6727123/opetaja-ulesanne-on-opilasi-suunata

Eesti õpetajad on uuendustele avatud

https://www.tlu.ee/hti/meediavarav/blogid/eesti-opetajad-uuendustele-avatud

 

GTL Labor

Muutunud õpikäsitus: Kuidas oma kooli ja kodukohta paremaks muuta?, Õpetajate Leht, 20.09.2019

http://opleht.ee/2018/03/koostoo-ja-innovatsioon-aineopetuses-projektimeetodi-rakendamise-voimalusi-uhiskonnaopetuses/

https://www.tlu.ee/en/yti/news/accomplissh-rewards-impactful-projects-tallinn-university

Eesti Loodus küsib "Mida tähendab glokaalne?"
Eesti Loodus 4/2019 | Loodusajakiri
loodusajakiri.ee
https://drive.google.com/file/d/0B6Cg1FqJntz4Ujh2N3NVc21NU0ZuRVlUdjh2VWNFX3hiZVlR/view