Lasteaia robootika

IMG_7881

Lasteaiarobootika EDULAB toetab õpetajaid teadmiste ja esmase kogemuse omandamisel, kuidas lõimida robootikat nädalategevustesse kasutades selleks asutuses olemasolevaid robootilisi vahendeid ning arvestades lapsekeskse kasvatuse põhimõtteid.

Uue tehnoloogia kasutusele võtmine ei ole lihtne – ei piisa vaid uute vahendite muretsemisest lasteaedadesse, neid tuleb osata kasutada ning sujuvalt õppe- ja kasvatustegevustesse lõimida.

Vajalikud tunnidisainid ja õppematerjalid luuakse jooksvalt Innovatsioonilabori koolitustel õpetajate ja ülikooli uurijate koostööna.

Lasteaia EDULAB on toetavaks keskkonnaks bakalaureuse ja magistri taseme üliõpilastele oma uurimistööde läbiviimisel.
2019-2020 aastal töötatakse lasteaia-ülikooli koostööna välja interaktiivsed digiõppematerjalid, mis võtavad arvesse ka hariduslike erivajadustega laste vajadusi ning mitmekultuurist õpikeskkonda.

Ühepäevased tasulised (75 EUR) koolitused Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuses "Robootika lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis".

Koostöös teiste õpetajatega luuakse õppematerjale lasteaias olemasolevatele robotitele. Osaleda võivad ka ringijuhendajad, lapsevanemad ning teised huvilised.

Lisainfo ning registreerumine
14.09.19  http://bit.ly/2TXO0AQ
26.10.19  http://bit.ly/30jMKKy
09.11.19  http://bit.ly/2zf8Qlr
07.12.19  http://bit.ly/2zerp9y

Pildid