Robomatemaatika

robotmatemaatika-cover-lab_TAN1853

Robomatemaatika EDULAB aitab 3. ja 6. klasside matemaatikaõpetajatel kasutada õpetamisel õpperoboteid. Robotite abil saab matemaatikat õpilasele paremini näitlikustada ja arusaadavamaks teha, tõstes nõnda õpilase õpihuvi ning aidates tal ainet paremini omandada.

Vajalikud tunnidisainid ja õppematerjalid loodi EDULABi algusfaasis koostööna, peale uurijate olid kaasatud tegevõpetajad ja haridustehnoloogid. 2017. aasta prooviuuring andis kinnituse robomatemaatika elujõulisuse kohta ning kogemusi meetodi arendamiseks. 2018. aasta põhiuuringu eesmärgiks oli luua alused robomatemaatika laialdasemaks kasutamiseks koolides ning toetada vajalikku õpetajakoolitust.

Martna Põhikooli matemaatikaõpetaja Kairi Mustjatse sõnul aitab matemaatika roboti abil nähtavaks tegemine muuta aine õpilase jaoks praktiliseks ning mõtestatuks.

2019/2020 robomatemaatika rakendusprojektis osalejate virtuaalne kodu asub siin http://bit.ly/33HIhDz

Vaata juurde
• rakendusprojekti õppeaasta ajakava http://bit.ly/2V8guaJ
• robomatemaatika õpetajajuhend: http://bit.ly/2YKOxdZ
• H5P kasutamise lühijuhend: http://bit.ly/2ZaRPn9
• robomatemaatika taustast: https://edulabs.ee/naited/robomatemaatika/
• Robomatemaatika digiõppevara 3. klassile - WeDo http://bit.ly/31juTDB
• Robomatemaatika digiõppevara 3. klassile - LEGO EV3 http://bit.ly/2OIVXef
• Robomatemaatika digiõppevara 3. klassile - Edison http://bit.ly/2ZC4n83
• Robomatemaatika digiõppevara 6. klassile - LEGO EV3 http://bit.ly/2GLBEGj
• Robomatemaatika näidistunnikavad 3. ja 6. klassile 2018/2010 GeoGebra keskkonnas http://bit.ly/2M2BQpa
• FaceBookis toetav õpikogukond https://www.facebook.com/groups/501266766923700/?ref=bookmarks

 

Videod