Seminar: Projektipõhine kogukonnakeskne õpe ehk kuidas kasvatada aktiivseid kodanikke ja ettevõtlikke noori koolis

Kas koolinoored tunnevad, et neil on võimalusi oma kodukohas ja ka maailmas midagi päriselt muuta? Või usuvad nad hoopis, et keegi kuskil otsustab nende eest, ja neil endal polegi mõju?


Osale seminaril ja loome ühiselt muutuseid nii noorte kui ka kogukonna heaks!

Asukoht: Narva mnt 25, Tallinna Ülikool, ruum T-412

Aeg: laupäev, 11. jaanuar 2020, 10.45–15.00 

Palume registreeruda hiljemalt 8. jaanuariks 2020.

Lisainfo: maarjah@tlu.ee


Kes me oleme ja miks teid seminarile kutsume?

GTL Labor on alates eelmisest õppeaastast teinud katsetusi ja sel aastal osales NULA inkubaatoris ning erinevatel häkatonidel, et leida viisi, kuidas õppetöö koolis siduda paremini päriseluliste väljakutsetega läbi projektipõhise õppe.

Meie unistus on kaasata kõik õpilased ja õpetajad muutuste loomisesse ja ühiste eesmärkide saavutamisse kohalikes kogukondades, Eestis ja maailmas laiemalt – aga nii et see päriselt oleks õppetöö osa! Lisaks oleme loomas platvormi kuhu koondame kõikide koolide väiksed ja suured projektid – et me üheskoos näeksime, kui suurt mõju me tegelikult loome.

GTL projektipõhine kogukonda kaasav õpe lähtub päris-elulistest väljakutsetest, mis meid kõiki kõnetavad. Need võivad olla ühe kogukonna murekohad, ettevõtte või kohaliku omavalitsuse eesmärkidest lähtuvad või isegi globaalsed, sh ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidest lähtuvad (vaata näiteid)

Aga ometi teame, et paljud koolid ja organisatsioonid juba viivad projektipõhist ja kogukonda panustavat õpet läbi. Ja on teised, kes tahaksid seda teha, aga oleks vaja veidi julgustust. 

Tule meie seminarile, et 

 • jagada enda kogemusi ja kuulda, mida on teinud teised 
 • saada töötubades uusi teadmisi
 • osaleda GTL Labori tegevuste kujundamisel, sh platvormi koosloomes

Päevakava:

10.45  Kogunemine

11.00  Sissejuhatus – lühike ülevaade tänase päeva plaanidest ja eesmärkidest (10 min)

11.10  Saame tuttavaks osalejatega (10 min)

11.20  Kogukonnakeskse / ühiskonda mõjutava projektipõhise õppe NÄITED (30 min)

11.50  Arutelu väiksemates gruppides (40 min)

 • Grupi liikmete enda näited ja kogemused kogukonnakeskse / ühiskonda mõjutava projektipõhise õppega – mis on olnud kogemus ja suurimad õppekohad? (20 min)
 • Vali üks konkreetne näide või paar näidetd ja analüüsi (20 min)
 1. a) Kuidas saaks sellise õppe puhul veel paremini lõimida erinevaid õppeaineid aineid? Mida selleks vaja oleks?
 2. b) Mida oleks vaja arendada praeguses pedagoogilises praktikas / metoodikas, et oleks suurem / transformatiivsem mõju nii õppijale kui ka kogukonnale?
 3. c) Kuidas saaks praegune õppekava ja/või ainekavad sellist õpet paremini toetada? Kas selleks oleks üldse vajadus? (Mõtleme ka Haridusstrateegia 2035 peale)
 4. d) Millist tuge vajab õpetaja? Millist tuge vajab õpilane? Aga koolijuht?

12.30  Paus

12.50  Grupivestluste kokkuvõtted laiemas ringis ja näidete jagamine (30 min)

13.20  GTL Labori (Proovikivi Programmi) tutvustus ja kogukonnaga liitumine

13.45  Paus

14.00  Töötoad (osalejad valivad selle, mis neile kõige kasulikum võiks olla)

 • Uuriv õpetaja – kas sinu edu saladus?

Miks on hea olla uuriv õpetaja? Kuidas uurida oma praktikat, et õpetamine oleks efektiivsem ja hinnata mõju õppijale? Saad ka kutse kaasa lüüa meie uuringus!

 •  “GTL” väljakutsete põhine ja kogukonnakeskne projektõppe meetod – mis see ikkagi on ja ei ole?

Kuidas luua õpilaste jaoks “transformatiivse” õppe kogemust? Selle komponendid, projekti lõimimine aine- ja õppekavaga, käsiraamatu tutvustus ja kutse aktiivsetele kaasa lüüa meetodi ja materjalide arenduses!

 • Viime päris-elulised kogukonna väljakutsed ja õpilaste projektid veebipõhisele platvormile

Tänapäeval ei saa tehnoloogiast ei üle ega ümber. GTL Labor arendab platvormi, mille eesmärk on toetada kooli-kogukonna koostööd, pakkuda päris-elulisi väljakutseid, mis seotud Eesti strateegiliste eesmärkidega, aidata hinnata koos tegutsemise mõju liikudes ühiste eesmärkide poole. Tutvustame platvormi esialgset kontseptsiooni ja anname sulle võimaluse kaasa disainida! 

Töötoad kestavad u 1–1,5 tundi

15.00  Seminaripäeva orienteeruv lõpp


NB! Seminari korraldajad võivad päevakavas vastavalt vajadusele teha väiksemaid muudatusi.