2019. aasta kasvatusteaduste konverents: "Haridusinnovatsioon - tõenduspõhine praktika või kõhutunne?"

 

20.05.2019 Tallinna Ülikoolis toimunud kasvatusteaduste konverentsil keskenduti haridusinnovatsioonile.

Peaesinejateks olid Tallinna Ülikooli professor Tobias Ley ja Auclandi ülikooli emeriitprofessor Helen Timperley. Tobias Ley arutles oma ettekandes"Tõenduspõhine praktika või kõhutunne - why we need evidence-based practices in education ... and why we should develop them together with teachers", mis rolli mängib haridusuuenduste rakendamisel tõenduspõhisus ja millist intuitsioon.

Helen Timperley keskendus oma ettekandes "The Need for Innovation in Professional Learning" muutustele õpetajate ja koolijuhtide õppimises, mis loovad aluse haridusuuenduste süsteemsele ja õppimist toetavale rakendamisele. Konverents kulmineerus piduliku vastuvõtu ning kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi võitjate autasustamisega.

 

Prof. Tobias Ley ettekanne https://vimeo.com/338659273

Prof. Tobias Ley ettekande slaidid on kättesaadavad siin

 

Prof. Helen Timperley ettekanne https://vimeo.com/338637175 

Prof. Helen Timperley ettekande slaidid on kättesaadavad siin

 

Konverentsi teemadega seonduv lisamaterjal:

Helen Timperley, Linda Kaser and Judy Halbert "A framework for transforming learning in schools: Innovation and the spiral of inquiry" http://www.edugains.ca/resourcesPLC/PLF/2015_Module/HO3_SpiralOfInquiry.pdf

The Nature of Learning. Using Research to Inspire Practice. Edited by Hanna Dumont, David Istance and Francisco Benavides http://www.oecd.org/education/ceri/50300814.pdf

 
2019. aasta preemiasaajad ja nende võidutööd: 

https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/kasvatusteaduslike-toode-konkurss/varasemad-konkursid/

TLÜ rektor Tiit Land

TLÜ rektor Tiit Land

Professor Tobias Ley

Tobias Ley

Emeriitprofessor Helen Timperley

Helen Timperley

Konverentsipublik

Konverentsipublik

Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi võitjad

Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi võitjad.

Fotode autor: Piret Räni