Robomatemaatika Kavand

robotmatemaatika-cover-lab_TAN1853

Mis on robomatemaatika?

Robomatemaatika EDULAB aitab 3. ja 6. klasside matemaatikaõpetajatel kasutada õpetamisel õpperoboteid. Robotite abil saab matemaatikat õpilasele paremini näitlikustada ja arusaadavamaks teha, tõstes nõnda õpilase õpihuvi ning aidates tal ainet paremini omandada.

Miks robot matemaatika tundi tuua?

Matemaatika on õpihuvi suhtes eriline aine. Suur osa algklassides õpitavast matemaatikast eeldab tuima äraõppimist ja meeldejätmist, mille puhul tugevat õpihuvi on raske õpilaselt eeldada.

Probleemi lahendamiseks katsetatakse eri riikides lähenemisis õpilaste matemaatika õppimise motivatsiooni tõstmiseks. Üks uutest võimalustest on õpperobotite kaasamine matemaatikatundidesse, kus õpperobotit saab kasutada õpilaste motivatsiooni tõstmiseks läbi matemaatiliste kontseptsioonide näitlikustamise või koostöise õppe fookuseks oleva õppevahendina.

Mida on vaja robomatemaatikaga alustamiseks?

Robomatemaatika tunnis ilma robotita hakkama ei saa. Seega on sellise tunni läbiviimiseks vaja roboteid. Kui Su koolis on robotid juba olemas, siis tuleb vaadata, kas neid on piisavalt. Kõige lihtsam on lapsed robomatemaatikat tegema panna paarikaupa. Vanemates klassides võivad toimida ka kolme- ja neljaliikmelised rühmad.
Teeme läbi näidisarvutuse robotite vajaduse jaoks. Kui klassis on 20 last, on vaja 10 robotit ning 10 tahvlit õpilaste jaoks ning ühte robotit ja tahvlit õpetajale. Nn õpetaja robotit on hea pakkuda asenduseks, kui mõni robot keeldub koostööst tahvliga või kui roboti akud on näiteks tühjaks saanud. Kui piisavalt roboteid ei ole, tuleb mõelda, kas ja milliseid roboteid osta. Robotite hinnaklass on erinev: näiteks on Edisoni roboti hind 60-70 EUR, LEGO WeDo 2.0 roboti hind 170-190 EUR, kuid LEGO EV3 roboti hind on üle 400 EUR. Robotite funktsionaalsus ei sõltu ainult hinnast, küll aga on erinevad robotid mõeldud erinevatele vanuseastmetele. Robomatemaatika näidistunnikavad on loodud eelloetletud platvormidele, kuid usun, et kevadeks suudad ühiselt omandatud teadmistega mõelda ülesandeid välja ka teistele robotitele.

Mis on robomatemaatika mõju õpitulemustele?

Õpetajate hinnangul on õpperobot motiveeriv õppevahend, mis võib aidata puhata rutiinist, on põnev, meeldib õpilasele väga, haarab kaasa nii tugevalt, et katse õnnestumine või ebaõnnestumine võib mõjutada õpilase meeleolu. Õpetajad tõid esile, et õpperobotid aitavad lastel siduda matemaatikat igapäevaeluga ning õpperobotite kasutamine matemaatikatunnis avaldab õpetajate sõnul positiivset mõju õpilaste motivatsioonile. Robootiliste ülesannete lahendamine köidab õpilaste tähelepanu ja haarab neid enesega kaasa.

Õppematerjalid

Juhendid õpetajatele:

• robomatemaatika õpetajajuhend: http://bit.ly/2YKOxdZ
• H5P kasutamise lühijuhend: http://bit.ly/2ZaRPn9
• FaceBookis toetav õpikogukond https://www.facebook.com/groups/501266766923700/?ref=bookmarks

Tunnikavad:

• Robomatemaatika digiõppevara 3. klassile - WeDo http://bit.ly/31juTDB
• Robomatemaatika digiõppevara 3. klassile - LEGO EV3 http://bit.ly/2OIVXef
• Robomatemaatika digiõppevara 3. klassile - Edison http://bit.ly/2ZC4n83
• Robomatemaatika digiõppevara 6. klassile - LEGO EV3 http://bit.ly/2GLBEGj
• Robomatemaatika näidistunnikavad 3. ja 6. klassile 2018/2010 GeoGebra keskkonnas http://bit.ly/2M2BQpa

 

Kairi Mustjaste

Mida arvavad õpetajad?

Martna Põhikooli matemaatikaõpetaja Kairi Mustjatse sõnul aitab matemaatika roboti abil nähtavaks tegemine muuta aine õpilase jaoks praktiliseks ning mõtestatuks.

Seotud lingid: