“Tähtis pole PISA-testi hea tulemus, vaid see, kuidas see tulemus saavutati”

Dr Keith Devlin, Stanfordi ülikool (emeriitprofessor)

Riigid on uhked, kui nende õpilased saavutavad häid tulemusi rahvusvahelistes  matemaatikatestides, sh näiteks PISA testis. Kuid enne šampanjapudeli avamist tuleks olla ettevaatlik. Ajastul, mil kogu protseduurilist matemaatikat saab teha masinate abil, on tegelikult oluline see, kuidas õpilased on oma tulemused saavutanud. Kui õpilased on lihtsalt treeninud protseduure, mida seejärel testis rakendada, peidab see kõrge tulemus tõsiasja, et nad on pühendanud tundide kaupa väärtuslikku aega sellele, et muutuda suhteliselt aeglasteks, veaohtlikeks ja väga piiratud võimalustega taskuarvutiteks. Tänapäeva maailmas on oluline matemaatiline mõtlemine: kuidas võtta kvantitatiivne probleem ja kasutada selle lahendamiseks arvutustehnoloogiaid. Hea matemaatilise mõtlemisoskusega õpilased saavad PISA testi küsimustele läheneda loovalt ja analüütiliselt, mitte varem treenitud protseduure rakendades. Matemaatilise mõtlemise omandamine nõuab samuti harjutamist ja kinnistavat kordamist, kuid mitte eelmistele ajastutele omast drillimise vormis toimuvat kordamist, vaid mõtestatud ja teadlikku harjutamist ja kinnistamist.