Uued gümnaasiumi informaatika valikkursused (Programmeerimine, Tarkvaraarendus, Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine, Tarkvara analüüs ja testimine, Digiteenused, Küberkaitse, Digilahenduse arendusprojekt)

Töötoa organiseerijad:

  • Mart Laanpere (TLÜ)
  • Birgy Lorenz (TalTech)
  • Kristi Salum (HITSA)
konverents-07-09

Kirjeldus:

Töötoas anname ülevaate uutest gümnaasiumi informaatika valikkursuste kontseptsioonist ja materjalidest ning teeme läbi mõned lihtsamad praktilised ülesanded. Osalejatel palume kaasa võtta sülearvuti.

Sihtrühm:

Gümnaasiumi ja kutsekooli õpetajad, koolijuhid

Osalejate arv:

30

Õpiväljundid:

Töötoas osalenu teab, missugused uued valikkursused on gümnaasiumile loodud; omab ülevaadet gümnaasiumi informaatika kontseptsioonist ning valikkursuste sisust ja materjalidest; on saanud tiimina miniprojekti tegemise kogemuse.