Sissejuhatus intelligentsetesse tuutorsüsteemidesse

Töötoa organiseerijad:

  • Emanuele Bardone
  • Irene-Angelica Chounta
konverents-07-08

Kirjeldus:

Intelligentsed tuutorsüsteemid (ITS) on arvutisüsteemid, mille eesmärk on toetada õpilasi praktika käigus oskuste omandamisel. Selliste süsteemide peamine eelis on see, et need suudavad pakkuda personaliseeritud juhendamist ja kohanemisvõimet individuaalsel tasemel. Selle saavutamiseks kasutavad intelligentsed tuutorsüsteemid õppijamudeleid, mis annavad hinnanguid õpilaste teadmiste omandamise kohta, kui õpilased osalevad erinevates õpitegevustes. Töötoa põhieesmärk on pakkuda haridusvaldkonna töötajatele, peamiselt kooliõpetajatele, õppejõududele ja haridustehnoloogidele, sissejuhatust intelligentsetesse tuutorsüsteemidesse. Täpsemalt tutvustatakse töötoas selliste süsteemide autorikeskkonda Konkreetsete näidete abil julgustatakse osalejaid mõtlema ka sellele, kuidas nad võiksid intelligentseid tuutorsüsteeme oma reaalses õpetamispraktikas rakendada. Neile osalejatele, kes on huvitatud süsteemidega laiemast tutvumisest, saavad töötoa korraldajad korraldada jätkukohtumise.

Sihtrühm:

Kooli õpetajad, ülikooli õppejõud ja haridustehnoloogid

Osalejate arv:

kuni 30

Õpiväljundid:

Osalejad on:

  • tuttavad intelligentsete tuutorsüsteemidega;
  • suudavad seadistada intelligentse tuutorsüsteemi autorkeskkonda;
  • On valmis uurima, kuidas kasutada intelligentseid tuutorsüsteeme enda õpetamispraktikas.

Osalejad osalevad töötoas oma arvutiga.