Õpilaste koostöö-oskuse kohta tunnis tõendusmaterjali kogumine

Töötoa organiseerijad:

  • Reet Kasepalu
  • Merike Saar
  • Luis P. Prieto
  • Pankaj Chejara
  • Anu Tammeleht
konverents-07-02 (1)

Kirjeldus:

Üldpädevused, nagu näiteks suhtluspädevus ja koostöine probleemide lahendamine, on Eesti ja Euroopa haridusreformide keskmes. Isegi kui õpetajal on õpilaste kohta erinevaid andmeid, ei pruugi nende tõlgendamine väga lihtne olla. Tuleb mõista, mida sellised andmed näitavad õpilaste oskuste kohta või milliseid muutusi nende põhjal oma õpetamisse peaks sisse viima. Selles töötoas vaatleme õpisituatsioonides kogutud erinevad tõendid õpilaste koostööoskuse kohta ning püüame neid üheskoos mõtestada. Eesmärgiks on leida võimalus sellise tõendusmaterjali kasutamiseks nii hindamisel kui oma õpetamistegevuse kujundamisel.. Töötuba toimub nii eesti kui inglise keeles.

Sihtrühm:

õpetajad ja teised haridustöötajad, kes soovivad klassiruumis kogutud õpianalüütika andmeid tõlgendada

Osalejate arv:

30-40 inimest

Õpiväljundid:

Osalejad:
  • tutvuvad ja kogevad erinevaid klassiruumis kasutatavaid andmekogumisviise õpilaste koostööoskuse kohta
  • osalevad õpisituatsioonis kogutud reaalsete andmete analüüsis
  • jagavad kogemusi ja arvamusi selle kohta, kuidas klassist kogutud andmeid peaks õpetamise kavandamisel kasutama

Aktiivseks osalemiseks palume kaasa võtta internetiühendusega nutitelefon, tahvel- või sülearvuti.