Haridustehnoloogid ühiskonna arengu mootorina

Töötoa organiseerijad:

  • Kai Pata
  • Linda Helene Sillat
  • Kairit Tammets
konverents-07-06

Kirjeldus:

Haridustehnoloogide võrgustikku ja haridustehnoloogia üliõpilasi kaasav töötuba, mille eesmärk on tutvustada Digipeegli uuringu alusel, kuidas haridustehnoloogid on koolis võtmerollis digiküpse kooli loomisel. Vaatame tagasi, kuidas on viimased 10 aastat Eestis haridustehnolooge ettevalmistatud. Toimub arutelu, milline on haridustehnoloogi roll muutuvas ühiskonnas, kuhu liigub haridustehnoloogi amet? Mängime tutvustusmängu ja põimime sidemeid uute ja vanade haridustehnoloogide ja üliõpilaste vahel.

Sihtrühm:

Õpetajad, õpetajahariduse üliõpilased, haridustehnoloogid, koolijuhid

Osalejate arv:

30

Õpiväljundid:

  • Osalejad tutvuvad haridustehnoloogide võrgustikuga
  • Osalejad on teadlikud haridustehnoloogia õppimise võimalustest Eestis