Tehnoloogiatrende katsetamas

Töötoa organiseerijad:

  • Ingrid Maadvere (GAG, HITSA)
  • Laura Vetik (HITSA)
konverents-07-04

Kirjeldus:

HITSA on välja töötanud hariduse tehnoloogiakompassi, kus tutvustatakse huvilistele uuemaid tehnoloogiatrende ning näidatakse nende seost haridusega. Siiani on avatud järgmised teemad: asjade internet, virtuaal- ja liitreaalsus, suurandmed, tehisintellekt, turvalisus, mängustamine ja mängupõhine õpe ning personaliseeritud õpe. Koolide jaoks on suureks väljakutseks uute tehnoloogiate rakendamine. Puuduvad head näited ning õpetajatel ei ole olnud võimalust piisavalt palju katsetada. Selles töötoas katsetame rühmatööna mõningaid neist trendidest praktiliselt ning osalejad saavad panna ennast õpilase rolli. Osalejatel palume kaasa võtta nutitelefon või tahvelarvuti.

Sihtrühm:

tehnoloogiatrendidest ja innovatsioonist huvitunud

Osalejate arv:

arvuvahemik

Õpiväljundid:

Töötoa läbinu on tutvunud tehnoloogiakompassi mõningate rakendusvõimalustega hariduses.