Haridustoodete koosloome koolide ja ettevõtete koostöös

Töötoa organiseerijad:

  • Inga Kõue (Startup Estonia)
  • Aivar Hiio (HITSA)
konverents-07-01

Kirjeldus:

HITSA, Startup Estonia ja Tallinna Ülikool alustasid veebruaris ühiselt koosloome programmi, mille kaudu viiakse kokku haridusasutused ja neile lahendusi luua soovivad ettevõtted. Programmis osaleb 6 haridusvaldkonna iduettevõtet ja 12 haridusasutust. Eesmärgiks on aidata kaasa kvaliteetsete kodumaiste haridusvaldkonna digitaalsete tööriistade loomisele ja arendamisele. Töötoas kuulame osalevate ettevõtete ja koolide muljeid, kuidas neil on ühise projektiga läinud, mida on sellisest koostööst võitnud ettevõte ja millist uudset lähenemist õpetamises on saanud rakendada kooliinimesed. Ühtlasi jagab Tallinna Ülikool, kuidas koosloome projektid aitavad kaasa haridusinnovatsioonile.

Sihtrühm:

kõik haridusvaldkonna või ettevõtlusega seotud inimesed (sh koolijuhid, õpetajad jt)

Osalejate arv:

nii palju kui ruum mahutab

Õpiväljundid:

Töötoas osaleja saab teada, milliseid uudseid õpetamisviise saab rakendada projekti- või ettevõtlusõppes, kaasates õppeprotsessi eraettevõtted.