EDUSPACE töötuba - STEAM K12. Sotsiaalsete väljakutsete lahendamine STEAM komplekte kasutades.

Töötoa korraldaja:

Tallinna Ülikool

Läbiviijad:

  • Elyna Nevski
  • Kairi Mustjatse
  • Kadri Mettis
  • Külli Kori
  • Maire Tuul

Assistendid:

  • Anastassia Skiperskaja
  • Ragnar Pääslane

Moderaator:

Janika Leoste

Kirjeldus:

Töötoas osalejatel on võimalus piloteerida esimese õpetajate ja õpetajaks õppivate tudengite digipädevusi ja STEAM oskusi tõstva digitaalse õppematerjali prototüüpi ja anda sellele tagasisidet.

Õppematerjal jaotub neljaks vanuserühmaks (1-3. klass, 4-6. klass, 7-9. klass, 10-12. klass)ja prototüübi teemaks on „muld“. Töötuba juhendavad neli entusiastlikku uurivat õpetajat, kes aitavad STEAM vahendi siduda elulise väljakutse lahendamisega. Osalejate tagasiside aitab õppematerjali järgneva aasta jooksul paremaks muuta.

STEAM K12 projektist: Interdistsiplinaarne töörühm, mis koosneb Tallinna Ülikooli uurijatest, välispartnerite ja koolide esindajaist. Töörühm loob H5P keskkonda kasutades 2020. a jaanuarist augustini kogumiku, milles on 20 interaktiivset digitaalset õpidisaini.

Aitamaks eri õppekavade tudengeil tajuda materjali oma valdkonnale kasulikuna, on materjali sisuks interdistsiplinaarsed sotsiaalsed probleemid ja nende lahendused. Probleemi tutvustamiseks, visualiseerimiseks, modelleerimiseks ja prototüüpimiseks kasutatakse STEAM-i tööriistu ja AI-põhiseid liitreaalsuse mänge.

Sihtrühm:

õpetajateks õppivad tudengid, õpetajad, haridustehnoloogid, koolitajad, õppejõud.

Osalejate arv:

30

Õpiväljundid:

Osalejal on:

  • Oskus kasutada interaktiivseid digitaalseid õppematerjale.
  • Oskus kriitiliselt hinnata digitaalse õppematerjali kvaliteeti ja rakendatavust.
  • STEAM õppes kasutatavate digitaalsete õppematerjalide potentsiaali mõistmine.
konverents-06-08