Uuriv õpetaja - kuidas oma õpetamisest terviklikumat pilti saada?

Töötoa organiseerijad:

  • Merike Saar
konverents-06-07

Lühikirjeldus:

Õppijakeskses klassiruumis on õpetajal mitmeid rolle: ta peaks olema nii toetav juhendaja kui motiveeriv teerajaja. Aga kuidas me õpetajana teame, kas meie uuenduslik lähenemisviis või õpetamismeetod tõepoolest toetab õppijat meie poolt planeeritud moel ning vastab õppijate ootustele ja vajadustele? Milliste andmete põhjal on õpetajal võimalik teha tõenduspõhiseid otsuseid oma õpetamise kohta? Millised tõendid võimaldaksid õpetajal saada terviklikumat pilti oma õpetamisest? Töötoas uurime koos lihtsaid samme, mis võimaldavad igal õpetajal/õppejõul tehnoloogia abil koguda andmeid oma tunnis toimuva kohta. Üheskoos katsetame nii andmete kogumist kui nende abil tunni analüüsimist.

Sihtrühm:

õpetajad, koolitajad, õppejõud, haridustehnoloogid ja õpetamisanalüütikast huvitunud inimesed.

Osalejate arv:

30-40

Õpiväljundid:

Osaleja on:

  • teadvustanud oma õpetamise tõenduspõhisuse ja õpetajate andmevajaduse.
  • teadlik tõenduspõhise õpetaja-uurimuse sammudest ja sellega kaasnevatest väljakutsetest.
  • tutvunud paari tehnoloogilise vahendiga, mis aitavad klassiruumis andmeid korjata.
  • katsetanud andmekorjet ja selliste andmete mõtestamist oma õpetajaprktikast lähtuvalt.