Mängustamine ja mängustatud õpe

Töötoa organiseerijad:

  • Marit Dremljuga Telk (HITSA)
  • M. Sillaots (TLÜ)

Kirjeldus:

Töötuba tutvustab praktilisi võtteid ja metoodilisi lähenemisi mängustatud õppimise rakendamiseks õppimises ja õpetamises. Osalejad omandavad võtteid õppeprotsessi mängustamiseks läbi praktiliste tegevuste.

Sihtrühm:

Üldhariduskoolide ja kutsekoolide õpetajad, koolijuhid

Osalejate arv:

30

Õpiväljundid:

Osaleja on tutvunud mängustatud õppimise kontseptsiooniga ning oskab seda oma õppetöösse planeerida