Õpetaja kui uudsete praktikate looja

Töötoa organiseerijad:

  • Marge Kusmin (marge.kusmin@tlu.ee)
  • Marina Kurvits (marina.kurvits@tlu.ee)
  • María Jesús Rodríguez-Triana (mjrt@tlu.ee)
konverents-06-02

Kirjeldus:

Töötoa peamine eesmärk on toetada õpetajat kavandama haridusuuendusi hõlmavaid õpitegevusi. Tutvustame koos tegevõpetajatega lähenemisviise, kuidas kavandada uute tehnoloogiate jaoks uudseid pedagoogilisi lähenemisviise, mis põhinevad kahel juhtumil: asjade interneti komplektid (peamiselt kehaandurite komplektid) põhihariduses ja digitaalsed õppematerjalid keskhariduse matemaatikaõppes. Töötoa ajal julgustatakse osalejaid looma õpilaskeskseid uudseid õpistsenaariume ning peegeldatakse esitatud lahenduste ja meetodite sobivust.

Sihtrühm:

Õpetajad ja muud hariduspraktikud, kes on huvitatud mõistmisest, kuidas kujundada õpilaskeskseid õppekavu tehnoloogiaga rikastatud õpistsenaariumides

Osalejate arv:

30

Töötoas osalejad:

  • kasutavad õpistsenaariumi loomise tarkvara, rakendades töötoas saadud teadmisi,
  • loovad meeskondlikult õpistsenaariumi töötoas esitatud lahenduste põhjal,
  • loovad meeskondlikult õpistsenaariumi töötoas esitatud lahenduste põhjal,
  • analüüsivad tutvustatud tehnoloogiliste lahenduste ja meetodite sobivust enda ainesse.