Õpetaja kui õpilase õppimise toetaja - Kuidas saab õpetaja toetada õpilasi õuesõppe õpisituatsioonides?

Töötoa organiseerijad:

  • Terje Väljataga - Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi vanemteadur
  • Külli Kori - Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi teadur
  • Kadri Mettis - Tallinna ülikooli digitehnoloogiate instituudi nooremteadur, Audentese rahvusvahelise kooli bioloogia õpetaja
konverents-06-01

Kirjeldus:

Mobiilsed tehnoloogiad võimaldavad meil õues, reaalses olukorras luua fantastilisi õpitegevusi. Sellises avatud keskkonnas seisavad õpetajad silmitsi paljude uute ja ootamatute väljakutsetega. Esiteks peavad nad kavandama üsna tavapärasest erineva tunni, teiseks peavad nad juhtima erinevaid õpilasrühmasid üsna tõenäoliselt erinevates kohtades. Kolmandaks peavad nad suutma õpilasi vajadusel toetada. Kuidas kõigi nende väljakutsetega toime tulla? Selles töötoas uurime mobiilse tehnoloogia abil õues õppimist, et mõista ja teadvustada, kuidas tehnoloogia võib lahendada mõned õpetaja väljakutsed ja pakkuda vahendeid õpilaste toetamiseks õuesõppe ajal. Töötoas osalejate praktilist kogemust kommenteerib kogenud tegevõpetaja.

Sihtrühm:

Kõik, kes on huvitatud mobiilsest õuesõppest

Õpiväljundid:

  • Mõistab õpetajate väljakutseid õuesõppes
  • Oskab rakendada mobiilset tehnoloogiat õpilaste toetamiseks õuesõppes